Gazety krakowskie odgrywają kluczową rolę w życiu...